Zapraszamy do Modrego Lasu do udziału w:
„II Turnieju Klubowym” MLGC oraz w „II Turnieju Klubowym” GKGZ

Data: 12 kwietnia 2014 (sobota)
Start: 10:00 Tee 1 i 10
Format: STB netto z pełnego HCP

Zapisy przyjmujemy:
- telefonicznie pod nr 667 710 410 / 667 710 510
- mailowo na adres golf@modrylas.pl
- poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na naszej stronie internetowej

Szczegółowy regulamin na: www.modrylas.pl